Bestilling af afhænginghedsskabende lægemidler, kan KUN bestilles via personligt fremmøde, ved en aftalt tid i klinikken, dette kan ikke længere bestilles via Telefonisk kontakt.

Fremover vil det være Linda eller Louise der tager sig af din vanedannende medicin, så det er kun ved kontakt til en af dem din bestilling kan godkendes.

Se herunder hvilke præperater vanedannede medicin det drejer sig om.

Udover bestilling af medicinen, skal du komme til samtaler om virkning, behandlingsplan og evt. ned og udtrapning af den vanedannende medicin, dette skal som min. ske 1 gang årligt ved en lægelig samtale

 Afhængighedsskabende lægemidler

Afhængighedsskabende lægemidler anvendes i denne vejledning som samlebetegnelse for følgende lægemidler:

– opioider, dvs. lægemidler med opioidagonistisk virkning (Dette afsnit omfatter lægemidler med opioidagonistisk virkning, dvs. rene agonister (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon m.fl.), dual action-agonister (herunder tapentadol og tramadol), og lægemidler med partiel agonist/antagonist-virkning (herunder buprenorphin og nalbuphin).

–anxiolytika og hypnotika/sedativa (. Dette afsnit angår benzodiazepiner (sovemedicin, og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning)

– visse lægemidler med centralstimulerende virkning (Dette afsnit omhandler centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD.

– visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale